• Afrika'da Enerji, Gıda, Su Güvenliği ve İnsani Kalkınma
  • Trans Pasifik Ortaklığı, Asya Ülkeleri ve Türkiye
  • Türkiye - AB Sivil Diplomasi İnşası: Kapasite İnşası Yönetimi ve Çok Boyutlu İşbirliği
  • Stratejik İş Birliği ve Los Turcos
  • Ticaret, Yatırım, Finans ve Rekabet
  • Balkanlar’da Denge; AB, Türkiye ve Rusya
  • Potansiyelin Keşfi: Kapasite Yönetimi ve Derinleşme

Sivil Global Zirvesi İstanbul Deklarasyonu Yayında