ULUSLARARASI ENTEGRASYONLAR TOPLANTISI

 

“Potansiyelin Keşfi: Kapasite Yönetimi ve Derinleşme” ana teması bağlamında “Uluslararası Entegrasyonlar” konusunu geniş perspektifte ele almak üzere Türkiye’den ve yurtdışından resmî ve sivil her disiplinden geniş katılımla düzenlenecek 60 kişilik Uluslararası Entegrasyonlar Toplantısı, Zirve kapsamında 1 günlük bilimsel toplantı formatında gerçekleştirilecektir.